תגית: עתה ידעתי כי גדול ה׳ מכל האלקים

קחו 5 דקות לקרוא

כשיהודי במצב רוחני נעלה אין הוא מרגיש את הגוף
יתרו

פרשת יתרו – פנינה יומית

ה'יתרו' שבכל אחד בתחילת פרשתנו מובאים דברי יתרו "עתה ידעתי כי גדול ה׳ מכל האלקים" (יח, יא), וכתוב בזוהר הקדוש (ריש פרשתנו סז, ב) שהודאת יתרו ואמירתו "גדול ה' מכל האלקים" היתה הקדמה למתן תורה. כי

המשך לקרוא