תגית: עשית על שוליו רמוני תכלת גו' על שוליו סביב ופעמוני זהב בתוכם סביב

קחו 5 דקות לקרוא

לכל יהודי מגיע שכר גדול
פנינה יומית

ריקנין כרמונים או תפוחי זהב

בפרשתנו (כח, לג): "ועשית על שוליו רמוני תכלת גו' על שוליו סביב ופעמוני זהב בתוכם סביב". ופירש רש"י "ביניהם סביב – בין שני רִמונים פעמון אחד דבוק". והקשה עליו הרמב"ן: "אם כן, לא היו הרמונים משמשין

המשך לקרוא