תגית: עצות

קחו 5 דקות לקרוא

עצלות אינה ביטחון
רבי יצחק-מאיר מגור

עצלות איננה בטחון

עצלות אינה ביטחון פעם ראה רבי יצחק-מאיר מגור אדם שהתעצל ולא עשה השתדלות ראויה להצלחה כשהוא מתרץ זאת בביטחון בה'. הגיב ואמר: כלום בעל-ביטחון הוא? עצלן הוא

המשך לקרוא