דברי תורה קצרים על פרשת אמור וספירת העומר

על-ידי-קרבן-העומר

אנא שתפו לזיכוי הרבים ממתק לשבת פרשת אמור תשע"ח לפני כארבעים שנה היה בארץ יהודי שבתו הקטנה חלתה מאוד והרופאים לא הצליחו למצוא מזור למחלתה, המצב הלך והחמיר ואז פגש אותו חב"דניק שהציע לו לכתוב מכתב לרבי, הרבי בירך את הילדה והציע לבדוק את המזוזה בפתח חדרה, בדקו את המזוזה והיא נמצאה פסולה, החליפו מזוזה […]

בין הקרבת 'בהמה' והקרבת 'אדם' פניה יומית חסידית לפרשת אמור

פרה אוהבת חלב

בפרשתנו נאמרו דיני הקרבת העומר ושתי הלחם. ובנוגע לדינים אלו שנינו "אין מביאין מנחות כו' קודם לעומר אם הביא פסול, קודם לשתי הלחם לא יביא אם הביא כשר" (מנחות סח, ב). ויש לבאר ענין זה בעבודת האדם לקונו: העומר, הבא מן השעורים, שהם מאכל בהמה (סוטה רפ"ב), מרמז על הקרבת ה"בהמה", נפש הבהמית שבאדם, לה', […]

עשר דקות על פרשת אמור לגימת חסידות 2

פרשת אמור ומצוות העומר  עם הרב שרגא זלמנוב לגימת חסידות 2  הפרשה מדברת בקרוב ל 53 מצוות עשה ולא תעשה. בשיעור הרב יתיחס לספירת העומר…ואיך זה מדבר אלינו

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות