תגית: עבודת הקרבנות

קחו 5 דקות לקרוא

המשכן בשממה. איור מתוך תנ"ך הולמן, שנת 1890.
פנינה יומית

שיהי' פנימיות האדם לה' לבדו

בנוגע למזבח הקטורת כתוב בפרשתנו (ל, ט): "לא תעלו עליו גו' עולה ומנחה". ויש ללמוד מזה בעבודת האדם לקונו: ידוע מה שכתוב בספרים (ראה ראשית חכמה שער האהבה פ"ו. של"ה ש' האותיות אות ל. ועוד) שעל

המשך לקרוא