תגית: עבודת המידות

קחו 5 דקות לקרוא

שבירת המידות לפי המנורה: בטל רצונך מפני רצונו
מזון רוחני

לכל אחד יש עבודה פרטית ומיוחדת לו בעולם הזה

חסרון שהוא מעלה?! "כל נשמה יש לה עבודה פרטית במוחין ומדות כפי טבעה ועניינה. וכתיב: "מאויבי תחכמני", מההטיות הרעות שמרגיש במידותיו הטבעיות, מזה מתחכם ויודע איך לכלכל תיקון מידותיו ושעבוד הכוחות שלו בעבודת ה' יתברך". (מתורתו

המשך לקרוא