אדם צריך להיות עם סובלנות בלי גבול | הנצי"ב מוולוז'ין

סבלנות בלי גבול "והאיש משה עניו מאוד"(במדבר יב,ג). מפרש רש"י: "שפל וסבלן". סבלנות היא ממידותיו של הקב"ה, שהוא "ארך אפיים" עלינו ללמוד ממידותיו של ה' מה הוא ארך אפיים ללא גבול, כך צריך האדם להיות סבלן בלי הגבלה. הנצי"ב מוולוז'ין

להמשך קריאה אדם צריך להיות עם סובלנות בלי גבול | הנצי"ב מוולוז'ין

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות