תגית: נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים

קחו 5 דקות לקרוא