תגית: נשיא

קחו 5 דקות לקרוא

המשכן בשממה. איור מתוך תנ"ך הולמן, שנת 1890.
הרבי מליובאוויטש

תפקידו של הנשיא

בראש חודש ניסן הייתה חנוכת המזבח של המשכן. במשך 12 יום הקריבו 12 נשיאי השבטים קרבנות מיוחדים לחנוכת המזבח. הרבי מליובאוויטש נשיא דורנו מסביר כי: בחנוכת המשכן נוצק היסוד וההתחלה לעבודת בני ישראל בכל הדורות. "חנוכה"

המשך לקרוא
אבסטרקט רקע מנורה
ויקרא

"אשרי הדור" – רק בנשיא

בקשר למילים "אשר נשיא יחטא" (ד, כב) מפרש רש"י אשר – לשון אשרי. אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו ק"ו על זדונותיו. יש לעיין, מדוע נאמר לשון "אשרי" רק בנוגע להנשיא, ה"נותן

המשך לקרוא