תגית: נרו יאיר

קחו 5 דקות לקרוא

נר מצוה ותורה אור
בהעלותך

תהא שלהבת עולה מאלי'

שתאיר שלהבת התורה גם אם המדליק לא נמצא  בתחילת פרשתנו כתוב "בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות". ופירש רש"י: "צריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאלי'". ומשמעות הדברים בעבודת האדם לקונו: כתיב

המשך לקרוא