תגית: משל יהודי

קחו 5 דקות לקרוא

גם כי-אלך בגיא צלמוות, לא-אירא רע-- כי-אתה עימדי
הודי

סיפור על רבי עקיבא והשגחה פרטית

פעם אחת יצא רבי עקיבא לדרך רחוקה ולקח עימו, חמור, תרנגול ונר. מדוע לקח את החמור? כדי שיוכל לרכוב עליו כשיתעייף, ויניח עליו משאו. ומדוע את התרנגול? כדי שיעיר אותו השכם בבוקר לתפילה. ואת הנר למה

המשך לקרוא