תגית: משכון

קחו 5 דקות לקרוא

המשכן בשממה. איור מתוך תנ"ך הולמן, שנת 1890.
ויקהל - פקודי

משכון ולא חורבן!

בתחילת פרשתנו: "אלה פקודי המשכן משכן העדות". ופירש רש"י "המשכן משכן – שני פעמים, רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין". לכאורה תמוה, מדוע רמז כאן הכתוב לזה "שנתמשכן" המקדש, והיינו חורבנו, ולא רמז כאן לבנין המקדש? גם

המשך לקרוא