תגית: מרפא

קחו 5 דקות לקרוא

טוב שברופאים לגיהינום
הפתגם היומי

טוב שברופאים לגיהינום

במסכת קידושין נאמר: "טוב שברופאים לגיהינום". הרופא צריך שיראה גיהינום פתוחה מתחתיו, כי על-ידי אי-זהירות יכול הוא לגרום לסכנת נפשות ולהמית אנשים. פרדס יוסף

המשך לקרוא