תגית: מרדכי בן יאיר

קחו 5 דקות לקרוא

מרדכי בן יאיר
פורים

מרדכי בן יאיר

הצלחתו של מרדכי בבית המלך באה מכך שהיה בן יאיר. אביו האיר לו את ימי ילדותו, שלח אותו לתלמוד-תורה, הניח לו תפילין, למד איתו תורה, והוא ראה בביתו את כל חגי ישראל ואיך יום חול רגיל

המשך לקרוא