תגית: מרבה נכסים מרבה דאגה

קחו 5 דקות לקרוא

מרבה נכסים מרבה דאגה
הרבי מהר"ש מליובאוויטש

מרבה נכסים מרבה דאגה – תלונת העשיר

עשיר אחד התלונן באוזני הרבי מהר"ש מליובאוויטש, שאין לו פנאי ליטול ספר בידו וללמוד מעט. אמר לו הרבי: הקב"ה העמידך מול הניסיון של "מרבה נכסים מרבה דאגה" במקום להעמידך בניסיון העוני, שבו עסוק האדם במחשבה מאין

המשך לקרוא