תגית: מפני אשר ירד עליו ה' באש

קחו 5 דקות לקרוא

תורה ומצוות אש
יתרו

תורה אש – רשפי אש

תורה מתוך אש ענייני מתן תורה קשורים באש. וכך נאמר בכתוב  "מפני אשר ירד עליו ה' באש". ללמדנו שכל ענייני התורה והמצוות ועבודת-ה' בתפילה, צריכים להיות מתוך חמימות ורשפי אש, והכוח לזה ניתן במתן תורה. ספר

המשך לקרוא