תגית: מים ואש

קחו 5 דקות לקרוא

לא להתבוללות למה להתבולל
הפתגם היומי

למה לא להתבולל

בני-ישראל משולים לאש – "והיה בית יעקב אש" ואומות העולם נמשלות למים . כל עוד קיימת מחיצה המפרידה בין סיר המים ובין האש, גוברת האש על המים והיא מרתיחה אותם עד שהם מתאדים, אולם כשקורסת המחיצה

המשך לקרוא