תגית: לשון טובה

קחו 5 דקות לקרוא

לשון טובה לשון הרע
הפתגם היומי

לשון טובה

לשון טובה רבי שמעון בן-גמליאל אמר לטבי עבדו: לך קנה לי צידה טובה בשוק. הלך וקנה לו לשון. שוב אמר לו: לך קנה לי צידה רעה בשוק. הלך וקנה לו לשון. אמר לו: האיך זה, אמרתי

המשך לקרוא