תגית: לומד תורה

קחו 5 דקות לקרוא

ילד לומד תורה
פנינה חסידית

החכמה האמיתית

התורה היא חכמתו יתברך, חכמה אלוקית שלמעלה מכל החכמות שבעולם, לכן נקרא לומד תורה בשם: "תלמיד-חכם", שכן הוא תלמיד המקבל מן: החכמה האמיתית. -ספר המאמרים

המשך לקרוא