תגית: לא תהי׳ משכלה ועקרה בארצך את מספר ימיך אמלא

קחו 5 דקות לקרוא

מחשבה על זמן
משפטים

מחשבה על עצמו – מעילה בשליחות!

בפרשתנו נאמר "ועבדתם את ה' אלקיכם גו' לא תהי׳ משכלה ועקרה בארצך את מספר ימיך אמלא" (כג, כה-כו). ויש לבאר פסוקים אלו בעבודת האדם לקונו: לפעמים האדם עובד את הקב"ה – "ועבדתם את ה' אלקיכם", אך

המשך לקרוא