תגית: לא תהא יושב ושוקל מצותיה של תורה

קחו 5 דקות לקרוא

אכילה שתיה
פנינה יומית

בישול קדירה או מזיגת הכוס? לא משנה!

על הפסוק "ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן גו'" (ו, ד)מפרש רש"י "שלא ילכלך בהוצאת הדשן בגדים שהוא משמש בהן תמיד. בגדים שבשל בהן קדירה לרבו אל ימזוג בהן כוס לרבו, לכך ולבש

המשך לקרוא