תגית: לא שמח

קחו 5 דקות לקרוא

נא להתחתן מלא
זוגיות

נא להתחתן מהר

כל אדם שאין לו אישה, שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה. במערבא אמרו: בלא תורה ובלא חומה. רבא בר עולא אמר: אף בלא שלום. יבמות סב,ב

המשך לקרוא