תגית: כתר שם טוב

קחו 5 דקות לקרוא

מדרגת הביטול הרוחני
הפתגם היומי

מדרגת הביטול

ביטול גמור הקב"ה דורש מכל יהודי שיהיה בבחינת "מה" וביטול, שכן אז לא יתאווה כלל לתענוגי העולם. וכמו שר גדול, העומד לפני המלך, שמפני אימת המלך מתבטלת כל מציאותו, עד כדי כך, שגם אם יזדמן לו

המשך לקרוא