תגית: כך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך וכו' עד שאומר לו עבוד עבודה זרה

קחו 5 דקות לקרוא

נחש כתום
פנינה יומית

כיצד להינצל מ"הנחש דא יצה"ר"?

על המילים "כל הולך על גחון" (יא, מב) מפרש רש"י "זה נחש. ולשון גחון שחייה, שהולך שח ונופל על מעיו". יש לפרש תכונות אלו בנחש ‑ "הולך שח" ו"נופל על מעיו", על דרך הרמז: אמרו חז"ל

המשך לקרוא