תגית: כדי שישמעו ישראל וייראו

קחו 5 דקות לקרוא

צפרדע מחזיקה מטריה
וארא

ואני אקשה את לב פרעה- הסבר חסידי

גם עונש האומות היא 'בשביל ישראל' על הפסוק בפרשתנו וארא "ואני אקשה את לב פרעה" (ז, ג) פירש רש"י "טוב לי שיתקשה לבו למען הרבות את אותותי ותכירו את גבורתי, וכן מדתו של הקב"ה מביא פורענות

המשך לקרוא