תגית: כאילו פוגם בשכינה

קחו 5 דקות לקרוא

מי שפוגם בישראל, כאילו פוגם בשכינה
אמור

כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו

"כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו" – פרשת אמור נשמת כל איש מישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש, ומי שפוגם בישראל, כאילו פוגם בשכינה. זהו שנאמר "כאשר יתן מום באדם – כן ינתן בו", כאילו

המשך לקרוא