תגית: כאילו כפר בעיקר

קחו 5 דקות לקרוא

כל המעלים עין מן הצדקה, כאילו כפר בעיקר
הפתגם היומי

מי כופר בעיקר?

'כל המעלים עין מן הצדקה, כאילו כפר בעיקר'" רבי יהושע בן קרחה רב או כופר רבי שמואל מקמינקה נהג לפזר לצדקה כל סכום כסף שנפל לידיו. פעם בא ממסע ממושך והביא עמו סכום נכבד, שהעניקו לו חסידיו.

המשך לקרוא