תגית: יסוד התורה

קחו 5 דקות לקרוא

יסוד התורה: "כי מן המים משיתיהו"
פרשת שמות

יסוד התורה: "כי מן המים משיתיהו"

שכר גומלי חסדים "ותקרא שמו משה… כי מן המים משיתיהו" (שמות ב,י). מכאן אתה למד שכרם של גומלי חסדים. אף-על-פי שהרבה שמות היו לו למשה לא נקבע לו שם בכל התורה אלא כמו שקראתוּ בתיה בת

המשך לקרוא