תגית: ילקוט שמעוני

קחו 5 דקות לקרוא

כיבוד הורים ואל תרצח
כיבוד הורים

כיבוד הורים ואל תרצח?

מדוע הוצמדו הדיברות "כבד את אביך ואת אמך" ו"לא תרצח"? ללמדך: אם יש לו לאדם מזונות בתוך ביתו ואינו מהנה את אביו ואת אמו, אפילו בעודם צעירים ואין צריך לומר בזקנותם, כאילו הוא כל ימיו רוצח

המשך לקרוא