תגית: ילקוט שימעוני

קחו 5 דקות לקרוא

דור שמצפה למשיח
גאולה

דור שמצפה למשיח

דור שמצפה למשיח אמר יצחק אבינו לפני הקב"ה: ריבונו של עולם, שמא אין חזרה לבנים? השיבו הקב"ה: אל תאמר כן, יש דור שהוא מצפה למלכותי מיד הם נגאלים, שנאמר "ויש תקווה לאחריתך נאום ה' ושבו בנים

המשך לקרוא