תגית: יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך

קחו 5 דקות לקרוא

יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך
ויצא

פרשת ויצא – פנינה יומית – פרנסה

אל תכניס ראשך לפרנסה! על הפסוק  בפרשתינו  ויצא:  "ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו" (כח, יא)פירש רש"י "עשאן כמין מרזב סביב לראשו שירא מפני חיות רעות". וצריך להבין, מדוע הקיף יעקב רק את ראשו, והרי ממה נפשך:

המשך לקרוא