תגית: יא ניסן

קחו 5 דקות לקרוא

יש להכריז ולפרסם שבימינו אלה נמצאים אנו בזמן
הרבי מליובאוויטש

יום הולדת לרבי מליובאוויטש!! יא' ניסן

היום הוא יא ניסן יום הולדתו  של הרבי מליובאוויטש. כידוע ביום ההולדת של אדם "מזלו גובר", וניתן לו כוח מיוחד לברך ולהמשיך שפע ברוחניות ובגשמיות לעולם, בפרט כאשר יום ההולדת הוא של נשיא הדור. ולרגל יום

המשך לקרוא