תגית: חנפנים

קחו 5 דקות לקרוא

מי לא מקבל את פני השכינה
הפתגם היומי

מי לא מקבל את פני השכינה

"אמר רבי ירמיה בר אבא: ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה: כת ליצים, וכת חניפים, וכת שקרים, וכת מספרי לשון הרע. כת ליצים, דכתיב משך ידו את לוצצים; כת חניפים, דכתיב כי לא לפניו חנף יבא;

המשך לקרוא