תגית: חוקותי

קחו 5 דקות לקרוא

יהודי והתורה חקוקים למציאות אחת
בחוקותי

כיצד "לחקוק" את לב האבן?

על הפסוק "אם בחוקותי תלכו" מפרש רש"י "שתהיו עמלים בתורה". ויש לפרש זה על פי מה שמבאר כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע בלקוטי תורה (ריש פרשתנו) ש"חוקותי" הוא מלשון "חקיקה". ועל פי זה יש לבאר מה שנקרא

המשך לקרוא