תגית: חוני המעגל

קחו 5 דקות לקרוא

חסד לטווח ארוך
ט"ו בשבט

חסד לטווח ארוך

שבעים שנה פעם אחת היה חוני המעגל מהלך בדרך. ראה אדם נוטע חרוב. אמר לו: זה לכמה שנים טוען פירות? אמר לו: לשבעים שנה. אמר לו: כלום ברי לך שתחיה שבעים שנה ותאכל ממנו? אמר לו:

המשך לקרוא