תגית: זעקה

קחו 5 דקות לקרוא

זעקה למשיח עכשיו
גאולה

זעקה לגאולה עכשיו!!!

אם הכול יזעקו אם היו כל ישראל כגדול וכקטן אומרים: אבא! די כבר! רחם-נא עלינו ושלח לנו את משיחנו ודאי המשיח כבר היה בא. -אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש  

המשך לקרוא