תגית: וצרת הכסף בידך

קחו 5 דקות לקרוא

וצרת הכסף בידך
ראה

וצרת הכסף בידך

צרור את הכסף והחזיקו בידך – ברשותך. עליך לשלוט על כספך ועל הונך ולא שהכסף יצרור אותך וישלוט עליך. רבי מאיר מפרמישלן מתוך עלון שיחת השבוע

המשך לקרוא