תגית: ופשט את בגדי הבד

קחו 5 דקות לקרוא

בגדי הכהן הגדול
אחרי מות - קדושים

בגדים חדשים לכהן גדול – מדוע?

בנוגע ל'בגדי לבן' שהיה לובש הכהן-גדול בעבודות הפנים של יום הכיפורים כתוב בפרשתנו "ופשט את בגדי הבד . . והניחם שם" (טז, כג). וכתוב על זה בגמרא (יומא כד, א) "והניחם שם ‑ מלמד שטעונין גניזה".

המשך לקרוא