תגית: ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם

קחו 5 דקות לקרוא

שקיעה מזהב
מצורע

מאמירה של "אמורי" לאמירה של "יראי ה'"

בנוגע לנגעי בתים כתוב בפרשתנו "ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם" (יד, לד). ופירש רש"י "לפי שהטמינו אמוריים מטמוניות של זהב בקירות בתיהם כו', ועל ידי הנגע נותץ הבית ומוצאן". ויש לבאר ענין זה בעבודת האדם

המשך לקרוא