תגית: ומל ה' אלקיך את לבבך

קחו 5 דקות לקרוא

עין ירוקה
ניצבים

ומל ה' אלקיך את לבבך

להכרית הקשר בין העין והלב בפרשתו ניצבים כתוב "ומל ה' אלקיך את לבבך (ל, ו). ולכאורה תמוה, הרי "מילה" היא בדרך כלל על "ערלה", וכן הוא גבי הלב, כמו שנאמר "ומלתם את ערלת לבבכם" (עקב י,

המשך לקרוא