תגית: וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו

קחו 5 דקות לקרוא

כז-תשרי-היום-יום
אמור

קנין כספו של הקב"ה ע"י ברכה

נאמר בגמרא (ברכות לה, א): "כל הנהנה מעולם הזה בלא ברכה כאילו מעל בקדשי שמים, שנאמר לה' הארץ ומלואה". וצריך ביאור, כיצד מועלת הברכה שעל ידיה אין האדם מועל בקדשי שמים; וכי בכך שמברך מבטל האדם

המשך לקרוא