תגית: ויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים

קחו 5 דקות לקרוא

גמל לאור הכוכבים
ויצא

פרשת ויצא – פנינה יומית

מתי הנקבות קודמות לזכרים? על הפסוק בפרשתנו ויצא "ויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים" (לא, יז) פירש רש"י "הקדים זכרים לנקבות, ועשו הקדים נקבות לזכרים". ויש לבאר שתי הנהגות אלו של יעקב ועשו

המשך לקרוא