תגית: ויצא מעמך הוא ובניו עמו

קחו 5 דקות לקרוא

אכילה שתיה
בהר

איך אפשר למכור את בניו של הקב"ה?!

בנוגע לעבד נאמר בפרשתנו שבשנת היובל "ויצא מעמך הוא ובניו עמו"(כה, מא). ופירש רש"י "אמר ר' שמעון אם הוא נמכר בניו מי מכרן, אלא מכאן שרבו חייב במזונות בניו". ויש לבאר ענין זה בדרך החסידות: המכירה

המשך לקרוא