תגית: ויפגע במקום וילן שם גו' וישכב במקום ההוא

קחו 5 דקות לקרוא