תגית: וינוסו משנאיך מפניך

קחו 5 דקות לקרוא

לייק מישראל
בהעלותך

פרשת בהעלותך ושונאי ישראל

שונאי ישראל? – שונאי הקב"ה! על הפסוק (י, לו) "וינוסו משנאיך מפניך" מפרש רש"י: "אלו שונאי ישראל, שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם". ולכאורה תמוה, מדוע הוציא רש"י את הכתוב מפשוטו, ופירש

המשך לקרוא