תגית: ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה

קחו 5 דקות לקרוא