תגית: ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה

קחו 5 דקות לקרוא

חמור חמורתיים
בלק

ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה

מתי צריך להשתמש בשנאה? על הפסוק "ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו" (כב, כא)כתב רש"י "מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה שחבש הוא בעצמו. אמר הקב"ה רשע כבר קדמך אברהם אביהם שנאמר וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את

המשך לקרוא