תגית: וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימותו

קחו 5 דקות לקרוא