תגית: ויאמר משה לבני ישראל ככל אשר ציווה אותו אליהם

קחו 5 דקות לקרוא

ספינת נופש בלב ים
ויקהל - פקודי

ממתק לשבת פרשת ויקהל פקודי תשע"ה

פרופסור מכובד נסע פעם באוניה, הצמידו אליו אחד מנערי האוניה לשרת אותו, ביום הראשון הנער מגיש לפרופסור את ארוחת הבוקר והפרופסור שואל אותו, נערי החביב למדת פעם פסיכולוגיה? הנער אומר לא, מה זה פסיכולוגיה והפרופסור אומר

המשך לקרוא