תגית: ויאמר ה' אל משה כבד לב פרעה

קחו 5 דקות לקרוא

מועדון סלמהגונדי בניו יורק
וארא

"קשה עורף" – בקדושה – פרשת וארא

"קשה עורף" – בקדושה בפרשתנו וארא כתוב שלפני התחלת המכות "ויאמר ה' אל משה כבד לב פרעה" (ז, יד). ופירש רש"י "כבד – תרגומו יקיר, ולא אתיקיר". ויש לבאר זה בעבודת האדם לקונו: כבדות הלב בפשטות

המשך לקרוא